17.8.11

Ühe ajaloolise hoone ajajärk Paluperas sai läbi

Sadakond aastat Palupera keskasulas seisnud Palupera palvemajas leidis 1. juulil 2011 aset viimane jumalateenistus. Peale seda Paluperas asuv kogudusekoda suleti ning selle palgid on praegu teisaldamisel Elva lähedal avatavasse misjonikeskusesse Valgus Metsas (Eesti EKB Liit).

Algselt Rõngu Baptisti Koguduse rahvarohkete äratuskoosolekute hoone Paluperas läks mõne aasta eest vend Linden Viinalassi eestvedamisel rajatava kristliku keskuse omandisse tänaseks omaette kogudusena Hellenurmes tegutseva õigusjärgse omaniku soovil. Eesti EKB Koguduste Liidus on Palupera palvemaja tuntud kauaaegse liidu vanempresbüteri Robert Võsu lapsepõlvekoguduse asupaigana, kuna Eesti Wabariigi aegu juhtis sealset kogudust tema isa Peeter Võsu.