26.10.10

Milleks uurida oma kodukoha ajalugu?

Tundub, et oma kodukoha ajaloost teame justkui piisavalt ja meil ei olegi midagi uurida. Mõnes mõttes on see õige, kuna osa külaelanikke tõesti teavad üht-teist Palupera mõisa ajaloost, küla kujunemise loost ja selle elust-olust viimase 100 aasta jooksul. Kahjuks on see info killustunud. Külaelanikud teavad erinevaid lugusid, kuid sellest ühte tervikut ei moodustu. Seetõttu alustasin 2009. aasta sügisel Palupera, Atra, Astuvere ja Miti külade kohta ajaloolise info kogumisega, mille käigus kogutud matejalid ongi jõudnud siia veebilehele ning ka väikesesse trükisesse "Palupera piirkonna ajaloost".
Miks sai trükise nimeks ”Palupera piirkonna ajaloost” ja mitte ”Palupera piirkonna ajalugu”? Põhjus on lihtne. On palju lugusid ja ajaloolisi seiku, mis trükisesse ei mahtunud, kuigi oleksid väärinud tähelepanu. Kindlasti ei ole käesolev uurimus lõplikult valmis kirjutatud ajalugu. Pigem on see algus, mida külaelanikud saavad soovi korral täiendada, et sellest hoopis mahukamat ülevaadet kokku panna.
Uurimuses on iga peatüki alguses lühidalt antud ka ülevaade sel perioodil Eestis toimunud sündmustest, mis aitab paremini mõista, miks sündmuste kulg Palupera piirkonnas oli just selline. Võib-olla paneb see mõnegi inimese uuesti üle vaatama kogu Eesti ajalugu. Minu puhul vähemalt see nii oli.
Ma loodan, et pärast selle veebilehekülje lugemist väärtustavad paljud oma koduküla rohkem ning seeläbi suureneb ka meie kogukonna tunne.
Rahaliselt toetas arvhiivitööd ja trükise valmimist EAS Kohaliku Omaalgatuse programm ja Palupera vald. Vanemat Palupera mõisa ajalugu aitas olulisel määral selgitada Fred Puss OÜ-st Isikuloo Keskuses. Loomulikult andsid kõige olulisema panuse uurimusse kohalikud elanikud ise, jagades teistega oma teadmisi kodupaiga ajaloost.

Loodetavasti leiab igaüks siit midagi tuttavat ja ka midagi uut. Head lugemist!