17.8.11

Palupera külade piirkond sai Aasta Küla Koostöö eripreemia

5.-7. augustini Roostal toimunud külade IX Maapäev on külaliikumise ühine ettevõtmine, mis toimus 2011.a üheksandat korda. Maapäeva seekordne peateema "Tagasi koju" sihiks oli maapiirkonnast lahkunud elanike, sh noorte kaasamine maaelu arengusse ja ettevõtluse arendamisse. Samas on tagasi koju ka oma juurte juurde tagasitulek ehk kogukonna vaimse kultuuripärandi säilitamine nii kodus kui võõrsil.

Maapäeval kuulutati välja ka Aasta Küla 2011 võitja, milleks seekord osutus Prandi küla Koigi vallast Järvamaalt.

Palupera tõsteti komisjoni poolt esile kui tugeva koostööga küla ning selle eest sai piirkond Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) preemia tulemusliku koostöö eest kohaliku omavalitsusega

Pilte Maapäevast saab vaadata siit

Ühe ajaloolise hoone ajajärk Paluperas sai läbi

Sadakond aastat Palupera keskasulas seisnud Palupera palvemajas leidis 1. juulil 2011 aset viimane jumalateenistus. Peale seda Paluperas asuv kogudusekoda suleti ning selle palgid on praegu teisaldamisel Elva lähedal avatavasse misjonikeskusesse Valgus Metsas (Eesti EKB Liit).

Algselt Rõngu Baptisti Koguduse rahvarohkete äratuskoosolekute hoone Paluperas läks mõne aasta eest vend Linden Viinalassi eestvedamisel rajatava kristliku keskuse omandisse tänaseks omaette kogudusena Hellenurmes tegutseva õigusjärgse omaniku soovil. Eesti EKB Koguduste Liidus on Palupera palvemaja tuntud kauaaegse liidu vanempresbüteri Robert Võsu lapsepõlvekoguduse asupaigana, kuna Eesti Wabariigi aegu juhtis sealset kogudust tema isa Peeter Võsu.