17.6.11

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek

Eesti Keele Instituut on digitaliseerinud jällegi ühe väga tänuväärse andmebaasi – kohanimekartoteegi. Kogu on koostatud 1920ndatel ja 1930ndatel ning täiendatud ka nõukogude ajal. Andmebaas sisaldab kõiki skaneeritud sedeleid, mis on rühmitatud kihelkondade kaupa. Ühe nime kohta võib andmeid olla mitme ajajärgu kogus.Eriti peaks kogu huvi pakkuma oma koduküla nimede päritolu uurijatele. Kõikidele nimedele pole kahjuks küll nime päritolu märgitud.

Koguga tutvumiseks tuleb kõigepealt valida kihelkond, seejärel selle alajaotis ning siis saab sedeleid kümnekaupa sirvida. Iga jaotise alguses on kogu üldandmed ja keelejuhtide andmed (rubriigis „kogujad“).

Palupera piirkonna kohta saab infot Otepää ja Rõngu kihelkonna alt. Mis siis mulle huvitavat kiirsirvimisel Palupera piirkonna kohta silma jäi?

Aboala t Palupera külas - vanast olli säl mõnamihe

Eedeni t Miti külas – enne on kannud mäeala? Eedeni nimettust // meizaomanik fuks on pannud selle nime just sellepärast et temä mõnel karjal on olnud seal väega ea karjama//
Eeske mõis – endise Palupera mõisa karjamõis. Olli keige vanemb karjaeiza // neli kandimist eläzivä // meiznigu käen olli ta ennemb karjama / meiza sur kari olli sihen // aga kandimestele tahetti mad anda//
Grünbergi niit Miti külas – tu olli aenama enne ja iks nüüd kah aenama//
Härgmägi Astuvere külas Söödi talu piiril – södi talult vidi valkka töstuse savi/ säl on savi augud selle mäe bäl//
Jaanimägi – mägi Hendriku t maa peal Atra külas. Sin om endriku talu ma päl üits kaonis kerge mägi / toda nimettedi janimäes//
Jalajamägi – mägi Astuvere külas
Kabelikuusiku – mets Palupera mõisas mõisa ajal. Ümbre kabeli olli metsa//
Kabelikuusiku talu – rahvapärane nimi Sokakuusiku
Kabelimägi – mägi Kitse talu põllul Atra külas. Et säl om vanast ollu surnuaid // sält tulli kül päluid ja säreluid vällä / sält kerd veetti krusa //
Kabelinurm – endine Palupera mõisa põld. Palupera ärrä kappel olli säl sisen //
Kahrumägi – mägi Sakerja talu maal Atra külas
Karjamõisa talu Miti külas – karjameisan olli kandimehe // neli kandimist //
Kasemäe talu Miti külas – kaks kaske kasvas // olekse küllest om aettu välla//
Kibemägi – kippemägi – mägi Järva talul Astuvere külas. Talus olnud tugevakasvuline sulane / pereme poeg on käskind et mine kertsi vina toma // aga sulane on üttelnu / et kui sa vid mu seljasa selle mäe otsa / sis ma lähen // pereme poeg on vetnud sulaze kukkile ja vis mäe otsa // ize ütles /et si eni mägi / si om kippen//
Kingu talu – kengu talu, Paluperas. Tu om kengu otsan//
Kiviniidu mägi – Peotre talu põld ja heinamaa Atra külas. Ühes küljes on kivirohke einama ja O pol on pelo / vanad varemed on laijali varisend.
Kivistik – endine mõisa põld Palupera mõisas. Vanast meisa aigu olli kiveline pelo//
Kivitulba – Kõrgemäe asundustalu põllu nimi Atras. Surdi veren om mul kivitulba nurm // säl om kivi tulp // om elva / enditse kireppi ja rengu valla pir//
Kolmeteearu nurm - Palupera mõisa põld nüüdse asunduse piirides. Nurm olli ti arade vahel / palubera/elenurme ja otteba päle olli ti//
Koobamägi – mägi Kitse talul Atra külas.
Kooljamägi – mägi Mäesavi talu põllul Astuvere külas. Sält olevat kulja luid vällä tullu vanast, mäesavi krundi sehest//
Koplimägi – Kasemäe talu karjamaa. Tu om janitule tegemize koht//
Krapatsi raba Miti külas – Vanasti, kui mehed olid hobustega õitsil, siis rabas olnud palju hunte, kes ikka krapst ja krapst on hobustele kallale hüpanud. Sellest saanud raba ka oma nime.
Linnamäe talu Miti külas – lähedal kõrgem ümbruskonna mägi, sellest ka nimi tuletatud.
Miti küla – Miti talu oli suur talu, vanal ajal koguni karjamõis. Selle järgi hakati küla kutsuma Miti külaks. Miti külas asuvad Kruusamägi, Oinamägi, Põdramägi, Savimäe, Krapatsi raba, Libaoja, Paljuoja, Rusila org, Sõõrumets, Ussisoo.
Mudaniku niit – heinamaa Atra külas Soe talu maadel.
Muru talu Palupera külas – nimi tuletatud koha iseloomu järgi – asub Pantske soo peal.
Pargi talu Palupera külas – koht asub pargi serval ja sellest nimi tuletatud.
Pritsu alevik – Pritsu kõrtsi juurde tee äärde ehitati mitu maja ja nii hakati alevikku kutsuma „Pritsu“
Pritsu kõrts – nime saanud sellest, et kõrtsimehe nimi olnud Prits. Siis öeldud, et lähme Pritsu kaema.
Põdramägi Miti külas – mäe peal olla nähtud rohkesti põtru ja sellest olla tuletatud nimi.
Raua talu Palupera külas – talule on antud omaniku nimi.
Rusila org Miti külas – org on Astuvere külas asuva Peotsi talu maa peal oleva Rootsimäe vastu. Sellepärast seletatakse, et oru nimi on tekkinud Põhja sõjaajast, kus venelased olnud orus ja rootslased mäe peal.
Savimäe talu Miti külas – keskmise kõrgusega mägi ümbruskonnas. On savise pinnaga.
Silla talu – asub silla lähedal, sellest ka nimi.
Udumäe talu - soo olevat väga udune ja sellest olla ka talu nimi tuletatud.
Tatramägi Astuvere külas – mägi on madal, liivane. Vanasti olla siia tatart külitud ning see olla hästi kasvanud.

Need on ainult mõned väljavõtted andmebaasist. Põnevat uurimist kõigile!