29.11.11

IX Kohanimepäev Jõhvis

Siseministeerium  ja kohanimenõukogu kutsuvad  reedel, 2. detsembril 2011. a algusega kell 10 Jõhvi kontserdimaja kammersaalis (Pargi 40, Jõhvi)
toimuvale
 IX KOHANIMEPÄEVALE.
Tänavune kohanimepäev keskendub eelkõige Ida-Virumaa kohanimedele.
Kohanimepäeva eesmärk on kokku tuua inimesed, kes peavad kohanimesid
oluliseks kultuuri- ja ajaloo jäädvustamise seisukohast. Kohanimepäev on
suunatud eelkõige koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilistele, samuti ka
ametnikele, kes tegelevad kohanimekorraldusega.
Osavõtt on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30. novembril 2011. a
tel 612 51 47 või e-kirjaga aule.kikas@siseministeerium.ee  
Päevakava:
10.00-10.30 Saabumine ja hommikukohv
10.30-10.50 Tervitus ja sissejuhatus 
Väino Tõemets
, kohanimenõukogu esimees, Siseministeeriumi kohaliku
omavalitsuse ja regionaalarengu osakonna juhataja
10.50-11.00 Tervitus
Riho Breivel
, Ida-Viru maavanem
11.00-11.30 Kohanimi kui ühismälu järjepidevuse kandja
Trivimi Velliste
, muinsuskaitsja
11.30- 12.00 Alutaguse kohanimede arengulugu läbi sajandite
Vallo Reimaa
, Iisaku muuseumi juhataja
12.00-12.30 Kohanimed ja rahvapärimus
Mall Hiiemäe
, Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi vanemteadur
12.30-13.00 Eesti kohanimeraamatu koostamisest
Peeter Päll
, kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja
13.00-13.30 Lõunane kohvipaus
13.30-14.00 Kohtla-Järve tänavanimedest
Arthur Ruusmaa
, ajaloolane, Võrumaa muuseumi peavarahoidja
14.00-14.20 Näljalinnast Narva-Jõesuuks ja Mon Plaisirist Mummassaareks ehk kirdenurga
kohanimelood.

Ivika Maidre
, Vaivara Sinimägede Muuseumi spetsialist
14.20-14.40 Hüüdnimed Iisaku kandi kohanimedel
Anne Nurgamaa
, Iisaku muuseumi kuraator
14.40-15.00 Soodetagune Sonda.  Lugu nimest.
Anne Valdru
, Sonda raamatukogu juhataja
15.00-15.20 Kohanimekorraldus Eestis
Aule Kikas
, kohanimenõukogu sekretär, Siseministeeriumi kohaliku
omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist
15.20-15.40 Riiklik kohanimeregister ja seos riigi infosüsteemiga. 
Annika Palu
, Maa-ameti aadressiandmete osakonna peaspetsialist
15.40-… Vaba mikrofon, küsimused. Lõpetamine


Eelmisel aastal toimus Kohanimepäev Valgas ja tegemist oli väga huvitava üritusega. Kellel vähegi võimalik, siis soovitan osaleda!

17.8.11

Palupera külade piirkond sai Aasta Küla Koostöö eripreemia

5.-7. augustini Roostal toimunud külade IX Maapäev on külaliikumise ühine ettevõtmine, mis toimus 2011.a üheksandat korda. Maapäeva seekordne peateema "Tagasi koju" sihiks oli maapiirkonnast lahkunud elanike, sh noorte kaasamine maaelu arengusse ja ettevõtluse arendamisse. Samas on tagasi koju ka oma juurte juurde tagasitulek ehk kogukonna vaimse kultuuripärandi säilitamine nii kodus kui võõrsil.

Maapäeval kuulutati välja ka Aasta Küla 2011 võitja, milleks seekord osutus Prandi küla Koigi vallast Järvamaalt.

Palupera tõsteti komisjoni poolt esile kui tugeva koostööga küla ning selle eest sai piirkond Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) preemia tulemusliku koostöö eest kohaliku omavalitsusega

Pilte Maapäevast saab vaadata siit

Ühe ajaloolise hoone ajajärk Paluperas sai läbi

Sadakond aastat Palupera keskasulas seisnud Palupera palvemajas leidis 1. juulil 2011 aset viimane jumalateenistus. Peale seda Paluperas asuv kogudusekoda suleti ning selle palgid on praegu teisaldamisel Elva lähedal avatavasse misjonikeskusesse Valgus Metsas (Eesti EKB Liit).

Algselt Rõngu Baptisti Koguduse rahvarohkete äratuskoosolekute hoone Paluperas läks mõne aasta eest vend Linden Viinalassi eestvedamisel rajatava kristliku keskuse omandisse tänaseks omaette kogudusena Hellenurmes tegutseva õigusjärgse omaniku soovil. Eesti EKB Koguduste Liidus on Palupera palvemaja tuntud kauaaegse liidu vanempresbüteri Robert Võsu lapsepõlvekoguduse asupaigana, kuna Eesti Wabariigi aegu juhtis sealset kogudust tema isa Peeter Võsu.

19.7.11

Huvitav kivi

Paluperast Sepa talust leiti talu rajajate Jaan ja Leena Brikkeri hauakivi. Kivi on üsna algeliste oskustega raiutud ning kivi otsas on olemas ka risti jaoks auk. Kiri kivil on halvasti loetav, kuid siiski arusaadav. Infot kivi kohta saime Jaan Brikkeri ka lapselapselt. Kivile on on kirjutatud: Jaan Brikker sünd 1863 XI surn 1944 Leena sünd 1867
Tõenäoliselt on kivi raiunud Jaan ise või tema poeg, kuid arvatavasti pole seda Otepääle kalmistule viidud ja nii on see jäänud talu juurde. Nüüd jääb see ilusaks maamärgiks talu juurde kui mälestus talu rajajatest.

17.6.11

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek

Eesti Keele Instituut on digitaliseerinud jällegi ühe väga tänuväärse andmebaasi – kohanimekartoteegi. Kogu on koostatud 1920ndatel ja 1930ndatel ning täiendatud ka nõukogude ajal. Andmebaas sisaldab kõiki skaneeritud sedeleid, mis on rühmitatud kihelkondade kaupa. Ühe nime kohta võib andmeid olla mitme ajajärgu kogus.Eriti peaks kogu huvi pakkuma oma koduküla nimede päritolu uurijatele. Kõikidele nimedele pole kahjuks küll nime päritolu märgitud.

Koguga tutvumiseks tuleb kõigepealt valida kihelkond, seejärel selle alajaotis ning siis saab sedeleid kümnekaupa sirvida. Iga jaotise alguses on kogu üldandmed ja keelejuhtide andmed (rubriigis „kogujad“).

Palupera piirkonna kohta saab infot Otepää ja Rõngu kihelkonna alt. Mis siis mulle huvitavat kiirsirvimisel Palupera piirkonna kohta silma jäi?

Aboala t Palupera külas - vanast olli säl mõnamihe

Eedeni t Miti külas – enne on kannud mäeala? Eedeni nimettust // meizaomanik fuks on pannud selle nime just sellepärast et temä mõnel karjal on olnud seal väega ea karjama//
Eeske mõis – endise Palupera mõisa karjamõis. Olli keige vanemb karjaeiza // neli kandimist eläzivä // meiznigu käen olli ta ennemb karjama / meiza sur kari olli sihen // aga kandimestele tahetti mad anda//
Grünbergi niit Miti külas – tu olli aenama enne ja iks nüüd kah aenama//
Härgmägi Astuvere külas Söödi talu piiril – södi talult vidi valkka töstuse savi/ säl on savi augud selle mäe bäl//
Jaanimägi – mägi Hendriku t maa peal Atra külas. Sin om endriku talu ma päl üits kaonis kerge mägi / toda nimettedi janimäes//
Jalajamägi – mägi Astuvere külas
Kabelikuusiku – mets Palupera mõisas mõisa ajal. Ümbre kabeli olli metsa//
Kabelikuusiku talu – rahvapärane nimi Sokakuusiku
Kabelimägi – mägi Kitse talu põllul Atra külas. Et säl om vanast ollu surnuaid // sält tulli kül päluid ja säreluid vällä / sält kerd veetti krusa //
Kabelinurm – endine Palupera mõisa põld. Palupera ärrä kappel olli säl sisen //
Kahrumägi – mägi Sakerja talu maal Atra külas
Karjamõisa talu Miti külas – karjameisan olli kandimehe // neli kandimist //
Kasemäe talu Miti külas – kaks kaske kasvas // olekse küllest om aettu välla//
Kibemägi – kippemägi – mägi Järva talul Astuvere külas. Talus olnud tugevakasvuline sulane / pereme poeg on käskind et mine kertsi vina toma // aga sulane on üttelnu / et kui sa vid mu seljasa selle mäe otsa / sis ma lähen // pereme poeg on vetnud sulaze kukkile ja vis mäe otsa // ize ütles /et si eni mägi / si om kippen//
Kingu talu – kengu talu, Paluperas. Tu om kengu otsan//
Kiviniidu mägi – Peotre talu põld ja heinamaa Atra külas. Ühes küljes on kivirohke einama ja O pol on pelo / vanad varemed on laijali varisend.
Kivistik – endine mõisa põld Palupera mõisas. Vanast meisa aigu olli kiveline pelo//
Kivitulba – Kõrgemäe asundustalu põllu nimi Atras. Surdi veren om mul kivitulba nurm // säl om kivi tulp // om elva / enditse kireppi ja rengu valla pir//
Kolmeteearu nurm - Palupera mõisa põld nüüdse asunduse piirides. Nurm olli ti arade vahel / palubera/elenurme ja otteba päle olli ti//
Koobamägi – mägi Kitse talul Atra külas.
Kooljamägi – mägi Mäesavi talu põllul Astuvere külas. Sält olevat kulja luid vällä tullu vanast, mäesavi krundi sehest//
Koplimägi – Kasemäe talu karjamaa. Tu om janitule tegemize koht//
Krapatsi raba Miti külas – Vanasti, kui mehed olid hobustega õitsil, siis rabas olnud palju hunte, kes ikka krapst ja krapst on hobustele kallale hüpanud. Sellest saanud raba ka oma nime.
Linnamäe talu Miti külas – lähedal kõrgem ümbruskonna mägi, sellest ka nimi tuletatud.
Miti küla – Miti talu oli suur talu, vanal ajal koguni karjamõis. Selle järgi hakati küla kutsuma Miti külaks. Miti külas asuvad Kruusamägi, Oinamägi, Põdramägi, Savimäe, Krapatsi raba, Libaoja, Paljuoja, Rusila org, Sõõrumets, Ussisoo.
Mudaniku niit – heinamaa Atra külas Soe talu maadel.
Muru talu Palupera külas – nimi tuletatud koha iseloomu järgi – asub Pantske soo peal.
Pargi talu Palupera külas – koht asub pargi serval ja sellest nimi tuletatud.
Pritsu alevik – Pritsu kõrtsi juurde tee äärde ehitati mitu maja ja nii hakati alevikku kutsuma „Pritsu“
Pritsu kõrts – nime saanud sellest, et kõrtsimehe nimi olnud Prits. Siis öeldud, et lähme Pritsu kaema.
Põdramägi Miti külas – mäe peal olla nähtud rohkesti põtru ja sellest olla tuletatud nimi.
Raua talu Palupera külas – talule on antud omaniku nimi.
Rusila org Miti külas – org on Astuvere külas asuva Peotsi talu maa peal oleva Rootsimäe vastu. Sellepärast seletatakse, et oru nimi on tekkinud Põhja sõjaajast, kus venelased olnud orus ja rootslased mäe peal.
Savimäe talu Miti külas – keskmise kõrgusega mägi ümbruskonnas. On savise pinnaga.
Silla talu – asub silla lähedal, sellest ka nimi.
Udumäe talu - soo olevat väga udune ja sellest olla ka talu nimi tuletatud.
Tatramägi Astuvere külas – mägi on madal, liivane. Vanasti olla siia tatart külitud ning see olla hästi kasvanud.

Need on ainult mõned väljavõtted andmebaasist. Põnevat uurimist kõigile!

24.5.11

Video Palupera piirkonnast

Siim Jänes tegi piirkonnast ilusa kevadise video mudellennuki abil:) Videot saab näha SIIT

29.4.11

Palupera piirkonna külad on Valgamaa Aasta Küla kandidaaks 2011. aastal

Valgamaa Kodukant tegi sellel aastal ettepaneku esitada Aasta Küla konkursile Palupera piirkonna külad (Palupera, Atra, Astuvere, Miti).

Aasta Küla konkursi eesmärk: avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis. AASTA KÜLA aunimetus omistatakse Liikumise KODUKANT poolt külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Esimene Eesti Külaliikumine Kodukant Aasta Küla konkurss kuulutati välja 2005. aastal. 2005.aastal pälvisid tiitli Uljaste Lääne-Virumaalt ja Kamari Jõgevamaalt.
2007.aasta küla oli Kuhjavere Viljandimaalt. 2009.aastal said tiitli Kiideva Läänemaalt ja
Viitina Võrumaalt.

Selle aasta teiste Aasta Küla kandidaatide kohta saate lugeda siit

Kõikidesse küladesse tuleb ka kohale küla üle vaatama hindamiskomisjon (mais-juunis), mille esimeheks on Riigikogu esimees Ene Ergma.

14.4.11

Ajavaod: Kõveraks väänatud Eesti

Meie reisimist ja autosid armastava rahva jaoks on maakaart või turismiskeem iseenesestmõistetav abimees, et jõuda õiget teed pidi ühest punktist teise. Mõne elukutse puhul on kaardid ja atlased igapäevased töövahendid. Aga kaarte on koostatud ka nii, et nende järgi liikudes võib soovitud kohta kaua otsida või jõuda paika, mida kaardi järgi olemas ei olegi. Kaartide moonutamine oli veel üsna hiljuti lausa omaette amet.

Pühapäeval, 17. aprillil oli ETV kavas saade Ajavaod: Kõveraks väänatud Eesti. Saates rääkisid Tõnu Raid, Heiki Potter ja Heino Mardiste kaartide moonutamisest NL-s.

Vaata saadet veebist SIIN

30.3.11

Talude lood Terevisioonis

30. aprillil said Palupera talude lood ka telepurki salvestatud :) ning videosalvestist sellest saab näha siit Kuna Nõunis koolitusel käinud Raul Rebasele jäid meie talude lood silma, siis rääkis ta nendest ka Terevisiooni meeskonnale, kelle kutsel käisin lugusid tutvustamas televisioonis. Loodetavasti võtavad talude lugude kirja panemise ette veel paljud teisedki maainimesed :)