27.1.10

Kaljutaieste otsinguil Eestis

Eestist pole seni muistseid kaljuraiendeid leitud, kuigi nende avastamine rändrahnudelt pole sugugi võimatu. 150 aasta eest pidas Johann Samuel Boubrig (1788–1852) Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul ettekande eestlaste muistsest usundist Otepää kihelkonnas. Muu hulgas mainis kõneleja, et mõne versta kaugusel Palupera mõisast kasvanud okaspuuhiis, kus muiste ohverdatud Toorile või Torole. Hiie lähedal leidunud neljakandiline tahutud kivi, alt laiem kui pealt. Sellel olnud näha igasuguseid, tõenäoliselt sisseraiutud kujutisi (allerlei wahrscheinlich eingehauene Figuren). Kahjuks polnud asjatundjad kivi näinud, sest mõni aasta enne mainitud ettekande pidamist olevat see müüritud mingi ehitise sisse (Boubrig 1843: 92–93; Krohn 1894: 29).
Küsitlesime 1988. aasta juunis Paluperas ekspeditsioonil viibides
kohalikke elanikke. Paraku ei õnnestunud saada mingeid andmeid
nimetatud kivi kohta. Autoreile teatati vaid ühest nn jäljekivist
Adra külas. Kohapeal osutusid selle ebakorrapärased süvendid
looduslikeks. Pärimusi kiviga seoses enam ei teatud. Hiie asukohta
aitaksid ehk täpsustada vanad mõisakaardid.

Allikas: Ernits, T. ja Ernits, E., 2002. Kaljutaieste otsinguil Eestis ja Karjalas. Mäetagused, 17/18, 218 - 230.