27.4.10

Mis on Palupera piirkond?

Või õigem oleks ehk öelda Palupera kant? Kant on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine “meie-tunne”. Ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile “oma”. Palupera kandi moodustavad Palupera küla, Atra küla, Astuvere küla ja Miti küla. Ja nii nagu ka eelpool sai mainitud, siis üheks selle ajaloo ja meie pärimuste kokku kogumise eesmärgiks ongi suurendada "meie-tunnet".